Sydslesvigsk Forening e.V.

Sydslesvigsk Forening

De danske sydslesvigeres folkelige og kulturelle hovedorganisation med 15.000 medlemmer og 24 tilsluttede foreninger med 13.000 medlemmer.

www.syfo.de


Dansk Skoleforening for Sydslesvig

De danske sydslesvigeres uddannelsesorganisation med 5.655 skolebørn, 1.861 børnehavebørn, efterskole og voksenundervisning.

www.skoleforeningen.org


Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger


Paraplyorganisation for 11 Børne- og Ungdomscentre, kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset, 2 haller og flere idrætsanlæg mm. med i alt ca. 12.000 medlemmer.

www.sdu.de


Sydslesvigsk Vælgerforening

De danske sydslesvigeres og frisernes parti, repræsenteret i delstatsparlamentet i Kiel, i de sydslesvigske amter samt i mange kommunalbestyrelser.

www.ssw.de


Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Det danske mindretals biblioteksvæsen med central og filialer, med studieafdeling og arkiv, med bogbusser og udlån af alle slags medier.

www.dcbib.dk


Dansk Kirke i Sydslesvig

6.600 medlemmer i 35 menigheder nyder folkekirkelig betjening på 70 prædikesteder ved 1.400 gudstjenester med 23 præster og en provst.

www.kirken.de


Flensborg Avis

Den danske mindretals- og grænselandsavis på dansk og tysk med hovedredaktion og lokalredaktioner, med eget trykkeri og webnews.

www.fla.de


Dansk Sundhedstjeneste

Sydslesvigernes social- og sundhedsorganisation med skolelæge, hjemmepleje og et alderdoms- og plejehjem samt rådgivning for alle aldre.

www.dksund.de


Nordisk Informationskontor

Grænseoverskridende nordiske projekter af kulturel og samfundsmæssig karakter. Arbejder i regi af Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden.

www.nordisk-info.de

© 2015 - Sydslesvigsk Forening e.V. - Norderstraße 76, 24939 Flensborg, Tyskland - tlf. +49 461 144 08-0 - info@syfo.de